استخدام در سازمان اموزش و فروش بیمه

استخدام در سازمان اموزش و فروش بیمه استخدام در سازمان اموزش و فروش بیمه


به تعدادی همکار درشرکت رسمی بیمه با شرایط عالی و ساعت کاری مناسب با مدرک تحصیلی دیپلم به بالا خانم و آقا (باطرز فکر رشد و روحیه کار تیمی بالا) ۱۸سال به بالا در بخش های‌زیر جهت همکاری نیاز‌مندیم: بخش فروش ۵ نفر بخش پشتیبانی آموزش ۳ نفر بخش تدریس ۱نفر بخش اداری بخش کادر مشاوره(کار در منزل،دستیار تلفنی به صورت دورکاری فقط خانم با قدرت بیان بالا)۱۰ نفر لطفا مشخصات خود را پیامک کنید تا به گزینش دعوت بشید. به علت تقاضای زیاد این آگهی تا۴۸ساعت آینده خواهد بود. ضمنا کار به صورت بازاریابی میدانی نیست و صرفا نیاز به بازار یاب نداریم به علت ترافیک کاری تماس پاسخگو نیستیم.فقط پیامک ارسال شود.