آقای حسن آخوندی

  • تخصص : مهندس عمران

  •  سن : 31

  • رشته تحصیلی : عمرام

  • میزان تحصیلات : فوق لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09120148420

  • آدرس : تهران،تهران،پونک

سوابق کاری


سرپرست کارگاه و دفترفنیتوضیحات


۵سال سرپرست کارگاه در شرکت دقیی پی ریز قاقان ۱سال در شرکت زیگورات ویونا همچنان مشغول به کا