آقای سعیدقربانیان

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 27

  • رشته تحصیلی : برق

  • میزان تحصیلات : دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09174772605

  • آدرس : فارس،شیراز،شهرک گلستان

سوابق کاری


۱۲سالتوضیحات


اجراتمامی مراحل گچکاری و گچبری شامل ابزارزنی،نورمخفی،اینه کاری،وغیره