آقای علی اصغرمعصومی

  • تخصص : کارگر ماهر

  •  سن : 28

  • رشته تحصیلی : کامپیوتر

  • میزان تحصیلات : دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : ۳۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09108436459

  • آدرس : البرز،کرج،مهرشهر

سوابق کاری


بیش از۱۰سال