آقای احمد

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 40

  • رشته تحصیلی :

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09392966218

  • آدرس : تهران،تهرانپارس

سوابق کاری


۲۱ سال



توضیحات


اجرای عایق رطوبتی نانو . ایزوگام و قیروچتایی با ضمانت و به شرط آبندی