آقای هابیل طالبی

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 26

  • رشته تحصیلی : معارف قرآن

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09107889628

  • آدرس : تهران،تهران،امام حسین(ع)

سوابق کاری


10توضیحات


....