خانم منیره احمدی

  • تخصص : آموزش

  •  سن : 38

  • رشته تحصیلی : ریاضی

  • میزان تحصیلات : کارشناسی

  • حداقل حقوق (تومان) : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  • شماره تماس : 09371234567

  • آدرس : تهران،تهران،17 شهریور

سوابق کاری


دبیر پیمانی آموزش و پرورش