آقای خانی

  • تخصص : آموزش

  •  سن : 21

  • رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۷۰۰,۰۰۰

  • شماره تماس : 09150489322

  • آدرس : خراسان جنوبی،آیسک