خانم توازیانی

  • تخصص : درمانی و پرستاری

  •  سن : 32

  • رشته تحصیلی : پرستاری

  • میزان تحصیلات : کارشناسی

  • حداقل حقوق (تومان) : ۶,۰۰۰,۰۰۰

  • شماره تماس : 09378072908

  • آدرس : هرمزگان،بندر عباس

سوابق کاری


6سال سابقه کار درمانی در بیمارستان