خانم آمنه حسونی

  • تخصص : موارد دیگر

  •  سن : 42

  • رشته تحصیلی : ندارم

  • میزان تحصیلات : زیر دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  • شماره تماس : 09015068229

  • آدرس : خوزستان،امیدیه

سوابق کاری


خانه داری