کاسکوی بامزه و شیطون اسمش فندقه کاسکوی بامزه و شیطون اسمش فندقه


استعدادش تو حرف زدن عالیه هرکلمه ای رو که بگید یاد میگیره و تکرار میکنه مثل سلام فندق مامان عمو بابا زیبا بدوبدو میگه بوس میکنه ورزش میکنه سوت میزنه صدای عروس هلندی درمیاره خیلی بامزس ببینید عاشقش میشید قیمت روهم خیلی پایینتراز قیمت خرید خودم‌گذاشتم به پولشم واقعا احتیاج دارم.

راه های ارتباطی