سمپاشی حشرات سمپاشی حشرات


عملیات سمپاشی (کک وساس -سوسک ریز ودرشت -......ومبارزه حشرات جوند گان با اعزام کادر متخصص بهداشتی مجرب واستفاده از روش‌های تکنیکال وسموم مجاز وزارت بهداشت ورعایت موازین زیست محیطی در قنادی وتالار واشپزخونه ها منزل وفضای آموزشی ....در خدمت شما هستیم

راه های ارتباطی