کابینت‌نوین کابینت‌نوین

یزد،یزد،یزد.بلوارآزادگان‌‌به‌سمت‌میدان‌ابوالفضل‌جنب‌پل‌زیرگذر‌کابینت‌نوین
باز است

کابینت‌نوین‌باسابقه‌‌‌وتخصص‌خود‌درخدمت‌شماست ساخت‌انواع‌کابینتهای‌mdf ‌ساده..هایگلاس..ممبران..تمام‌چوب فروش‌بصورت‌نقد‌واقساط‌۸ماهه‌بدون‌کارمزد. خرید‌به‌صورت‌نقدی‌‌‌۱۰٪تخفیف. تحویل‌‌کار‌۲۰روزه آدرس‌نمایشگاه:یزدبلوارآزادگان‌به‌سمت‌میدان‌ابوالفضل‌جنب‌پل‌زیرگذر تلفن:۳۷۲۲۵۸۲۲ همراه:۰۹۱۳۷۷۴۳۹۱۵---۰۹۹۱۲۳۱۲۴۶۱

راه های ارتباطی
ساعت کاری


ساعت | روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 باز باز باز باز باز باز باز
2 باز باز باز باز باز باز باز
3 باز باز باز باز باز باز باز
4 باز باز باز باز باز باز باز
5 باز باز باز باز باز باز باز
6 باز باز باز باز باز باز باز
7 باز باز باز باز باز باز باز
8 باز باز باز باز باز باز باز
9 باز باز باز باز باز باز باز
10 باز باز باز باز باز باز باز
11 باز باز باز باز باز باز باز
12 باز باز باز باز باز باز باز
13 باز باز باز باز باز باز باز
14 باز باز باز باز باز باز باز
15 باز باز باز باز باز باز باز
16 باز باز باز باز باز باز باز
17 باز باز باز باز باز باز باز
18 باز باز باز باز باز باز باز
19 باز باز باز باز باز باز باز
20 باز باز باز باز باز باز باز
21 باز باز باز باز باز باز باز
22 باز باز باز باز باز باز باز
23 باز باز باز باز باز باز باز
24 باز باز باز باز باز باز باز