آموزش اسکیت هنری آموزش اسکیت هنری

تهران،تهران،تهران پارس خیابان 182 شرقی کوچه معینی نژاد باشگاه ایثار
بسته است

آموزش اسکیت از پایه تا پیشرفته و قهرمانی در مسابقه ها در دو شعبه تهران پارس و قیطریه زمین استاندارد اسکیت با مربی و داور فدراسیون اسکیت آموزش به صورت خصوصی و گروهی

راه های ارتباطی
ساعت کاری


ساعت | روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
2 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
3 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
4 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
5 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
6 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
7 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
8 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
9 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
10 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
11 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
12 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
13 بسته بسته بسته بسته بسته باز بسته
14 بسته بسته بسته بسته بسته باز بسته
15 بسته بسته بسته بسته بسته باز بسته
16 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
17 بسته بسته بسته باز بسته بسته بسته
18 بسته بسته بسته باز بسته بسته بسته
19 بسته بسته بسته باز بسته بسته بسته
20 بسته بسته بسته باز بسته بسته بسته
21 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
22 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
23 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته
24 بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته