ماساژ درمانی ماساژ درمانی

تهران،تهران،خیابان لاله شرقی خیابان مجاهد کبیر
باز است

ماسور در سبک های تای ، سوئدی ، شیاتسو ،،، و تخصصی در زمینه کایروپرکتیک و حرکات اصلاحی با ده سال فعالیت در زمینه های تخصصی درمانی

راه های ارتباطیآدرسبرای مسیریابی کلیک نمایید


ساعت کاری


ساعت | روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 بسته بسته بسته بسته بسته بسته باز
2 بسته بسته بسته بسته بسته بسته باز
3 بسته بسته بسته بسته بسته بسته باز
4 بسته بسته بسته بسته بسته بسته باز
5 باز بسته باز باز بسته باز باز
6 باز بسته باز باز بسته باز باز
7 باز بسته باز باز بسته باز باز
8 باز بسته باز باز بسته باز باز
9 باز بسته باز باز بسته باز باز
10 باز باز باز باز باز باز باز
11 باز باز باز باز باز باز باز
12 باز باز باز باز باز باز باز
13 باز باز باز باز باز باز باز
14 باز باز باز باز باز باز باز
15 باز باز باز باز باز باز باز
16 باز باز باز باز باز باز باز
17 باز باز باز باز باز باز باز
18 باز باز باز باز باز باز باز
19 باز باز باز باز باز باز باز
20 باز باز باز باز باز باز باز
21 باز باز باز باز باز باز باز
22 باز باز باز باز باز باز باز
23 باز باز باز باز باز باز باز
24 باز باز باز باز باز باز باز