کشسان . آلمانی.. اوکراین کشسان . آلمانی.. اوکراین


انواع سقفهای کشسان واسمان مجازی
توافقی


قابل اجرا با هر نوع تصویر دلخواه شما همراه با نورپردازی نصب بدون هیچ گونه ریخت و پاش در یک روز ماندگاری بالا قابل شستشو تصویر یک پارچه بدون خطوط
سایز تا عرض پنج متر پنجاه...در طول صد متر یک تیکه..

قابل اجرا با هر نوع تصویر دلخواه شما همراه با نورپردازی نصب بدون هیچ گونه ریخت پاش . قابل شستشو ماندگاری بالا سایز بدون محدودیت یک تیکه تا صد متر . بهترین سقف برای سرویس بهداشتی.حمام . و پذیرایی بجای لوستر هم نوردهی بالا هم تصویر دلخواه شما.