توپ پیلاتس

توپ پیلاتس توپ پیلاتس


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

توپ پیلاتس تراباند در دو سایز بزرگ و کوچک