توپ ماساژ

توپ ماساژ توپ ماساژ


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

توپ های ماساژ جهت تسکین دردهای آرتروزی و عضلانی بسیار با کیفیت و مقاوم