استپ فایبرگلاس استپ فایبرگلاس


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

استپ فایبر گلاس با قابلیت تنظیم ارتفاع بسیار مقاوم و با کیفیت