بیت سازی و اهنگسازی بیت سازی و اهنگسازی


موسیقی
100,000 تومان 80,000 تومان


برای سفارش ریمیکس ب ادرس های درج شده در بیوگرافی بنده مراجعه کنید

هزینه ریمیکس:۷۰هزار تومان( تا ۲ قیقه اهنگ سفارش شده) به ازای هر یک دقیقه سفارش از ۱تا ۴دقیقه: ۱۰ الی ۴۰ تومان اضافه میشود هزینه برای انتشار موزیک ب صورت ویدیویی:۵۰تومان(اختیاری) هزینه ساخت بیت(جداگانه):۴۰هزار تومان