آقای علی سلیمانی

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 22

  • رشته تحصیلی : عمران

  • میزان تحصیلات : کارشناسی

  • حداقل حقوق (تومان) : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09229780878

  • آدرس : تهران،تهران،آجودانیه