خانم فاطمه رازمند

  • تخصص : تایپیست و مترجم

  •  سن : 24

  • رشته تحصیلی : تربیت مترجمی زبان

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09217042786

  • آدرس : هرمزگان،بندر عباس

سوابق کاری


طبق خواسته کار فرما انجام میشهتوضیحات


....