آقای سید رایین زکی زاده

  • تخصص : آموزش

  •  سن : 20

  • رشته تحصیلی : تربیت بدنی

  • میزان تحصیلات : کار‌شناسی پیوسته

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09105680488

  • آدرس : تهران،تهران

  • آدرس : تهران،تهران

سوابق کاری


تیم ملی واترپلو مربی شنا