آقای پویاسافت پنل

  • تخصص : رایانه و فناوری

  •  سن : 2

  • رشته تحصیلی : دیجیتال مارکتینگ

  • میزان تحصیلات : تبلیغات گسترده

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09385394639

  • آدرس : اردبیل،آبی بیگلو

  • آدرس : اصفهان،آران و بیدگل

  • آدرس : تهران،آبسرد

سوابق کاری


✅ تبلیغات گسترده در سطح اینترنت ?#تبلیغات_گسترده_در_سطح_اینترنت ?#فروش_ممبر_فالوور_بازدید_لایک ? خدمات شبکه های اجتماعی ? خدمات کانال: ? ممبر فیک درجه یک بدون ریزش = 25000 ? ممبر فیک درجه یک = 20000 ? ممبر فیک درجه دو = 15000 ? ممبر فیک درجه سه = 10000 ? ممبر اجباری ویژه = 10000 ? ممبر هیدن ویژه = 10000 ? ممبر اجباری متوسط = 14000 ? ممبر هیدن متوسط = 14000 ✅ ممبر اجباری خوب = 16000 ✅ ممبر هیدن خوب = 16000 ? ممبر های درجه یک = 25000 ? ممبر های درجه دو = 20000 ? خدمات گروه : ? ممبر گروه بدون ریزش = 20000 ? ادلیست گروه درجه یک = 10000 ? ادلیست گروه درجه دو = 9000 ? اجباری گروه 1 = 20000 ? اجباری گروه 2 = 15000 ? اجباری گروه 3 = 10000 ? اجباری گروه ارزانترین: 8000 ? ممبر فیک گروه ارزانترینت : 9000 ? فالوور اینستا فیک : هر کا = 20000 تومان ? فالوور خوب اینستا : هر کا = 50000 تومان ? بازدید 10 پست آخر کانال: هر کا = 19000 تومان ❇️ برای سایر خدمات پیغام دهید/// ? رزرو: @p0uya2020 @world_wide_adتوضیحات


✅ تبلیغات گسترده در سطح اینترنت ?#تبلیغات_گسترده_در_سطح_اینترنت ?#فروش_ممبر_فالوور_بازدید_لایک ? خدمات شبکه های اجتماعی ? خدمات کانال: ? ممبر فیک درجه یک بدون ریزش = 25000 ? ممبر فیک درجه یک = 20000 ? ممبر فیک درجه دو = 15000 ? ممبر فیک درجه سه = 10000 ? ممبر اجباری ویژه = 10000 ? ممبر هیدن ویژه = 10000 ? ممبر اجباری متوسط = 14000 ? ممبر هیدن متوسط = 14000 ✅ ممبر اجباری خوب = 16000 ✅ ممبر هیدن خوب = 16000 ? ممبر های درجه یک = 25000 ? ممبر های درجه دو = 20000 ? خدمات گروه : ? ممبر گروه بدون ریزش = 20000 ? ادلیست گروه درجه یک = 10000 ? ادلیست گروه درجه دو = 9000 ? اجباری گروه 1 = 20000 ? اجباری گروه 2 = 15000 ? اجباری گروه 3 = 10000 ? اجباری گروه ارزانترین: 8000 ? ممبر فیک گروه ارزانترینت : 9000 ? فالوور اینستا فیک : هر کا = 20000 تومان ? فالوور خوب اینستا : هر کا = 50000 تومان ? بازدید 10 پست آخر کانال: هر کا = 19000 تومان ❇️ برای سایر خدمات پیغام دهید/// ? رزرو: @p0uya2020 @world_wide_ad