آقای حسین براری گیل آبادی

  • تخصص : موارد دیگر

  •  سن : 32

  • رشته تحصیلی : برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

  • میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

  • حداقل حقوق (تومان) : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09387017098

  • آدرس : مازندران،نکا

سوابق کاری


۲سالتوضیحات


تدریس آموزشگاه