خانم حوریه حمیدیان

  • تخصص : فیلمبردار و عکاس

  •  سن : 22

  • رشته تحصیلی : کامپیوتر

  • میزان تحصیلات : فوق دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : ۳ تومان

  • شماره تماس : 09183623746

  • آدرس : مرکزی،اراک

سوابق کاری


سه سال عکایسی و فیلمبردار