خانم فائزه ناصری راد

  • تخصص : آرایشی و بهداشتی

  •  سن : 22

  • رشته تحصیلی : انسانی

  • میزان تحصیلات : دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09373721634

  • آدرس : گلستان،گالیکش

سوابق کاری


۶ ماهتوضیحات


با پیگیری ما به نتایج مطلوب خواهید رسید