خانم نیکان فر

  • تخصص : موارد دیگر

  •  سن : 41

  • رشته تحصیلی : مدرک نسخه خوانی

  • میزان تحصیلات : لیسانس حسابداری

  • حداقل حقوق (تومان) : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09171767181

  • آدرس : بوشهر،بوشهر

سوابق کاری


سابقه کاری ندارم اما سرعت یادگیری بالا ودقت و تمرکز بالایی درکار دارمتوضیحات


بسیار منظم و آن تایم و بادقت هستم درانجام مسئولیتی که به من واگذار میشود