آقای میثم صحرائی

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 24

  • رشته تحصیلی :

  • میزان تحصیلات : دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09190415438

  • آدرس : تهران،تهرانپارس