آقای محمد لشگری

  • تخصص : خیاط و مشاغل مرتبط

  •  سن : 42

  • رشته تحصیلی :

  • میزان تحصیلات : سیکل

  • حداقل حقوق (تومان) : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09365353403

  • آدرس : تهران،شهر جدید اندیشه


توضیحات


بیست سال استاد کار .خیاط حرفه ایی اسپورت دوز