خانم کشاورزی

  • تخصص : تایپیست و مترجم

  •  سن : 42

  • رشته تحصیلی : مترجم

  • میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09338911598

  • آدرس : خوزستان،دزفول

  • آدرس : تهران،تهران

  • آدرس : اصفهان،اصفهان

سوابق کاری


17 سال سابقه ترجمه و آموزش ترجمه و تدریس زبانتوضیحات


☘☘مرکزتخصصی ترجمه ی رشد با بیش از 17 سال سابقه درخشان ☘☘ ☘ همه ترجمه های این مرکز با کیفیت تخصصی و بدون هزینه تایپ انجام می گردند. ضمناً همه خدمات ترجمه این مرکز بصورت انسانی و بدون گوگل ترنسلیت، و با کیفیت های ذیل انجام می شوند: کیفیت ویژه: کلمه ای 60 تومان ویژه ی مقاله هایی که کیفیت برای مشتری بسیار مهم است (هر صفحه 15 هزارتومان). کیفت تخصصی: کلمه ای 50 تومان ویژه ی مقاله هایی که باید با کیفیت متوسط ترجمه شوند (هر صفحه 12 هزارتومان). کیفیت عادی: کلمه ای 40 تومان ویژه ی مقاله هایی که کیفیت معمولی لازم دارند.(هر صفحه 10 هزارتومان) ☘ترجمه تخصصی متون همه رشته ها و همه زبان ها (انگلیسی، عربی، آلمانی، ترکی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی) به فارسی و برعکس ☘ انجام رایگان یک صفحه به عنوان نمونه کیفیت، مقدور می باشد. ☘ بعد از ارسال فایل ترجمه، مبلغ بصورت دقیق اعلام می گردد. باتشکر