آقای حسین هاشمی

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 36

  • رشته تحصیلی : انسانی

  • میزان تحصیلات : زیر دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09363108669

  • آدرس : تهران،تهران،آذربایجان

سوابق کاری


12توضیحات


انجام کلیه امور مربوط به ایزوگام و قیرگونی اسفالت به شرط آب‌بندی و ضمانت انجام می‌شود