آقای اکبر اندرخور

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 30

  • رشته تحصیلی : علوم اجتماعي

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09138236683

  • آدرس : اصفهان،اصفهان،زینبیه

سوابق کاری


نصب ایزوگام و قیرگونی وپخش اسفالتتوضیحات


اجرای اسفالت ونصب ایزوگام وقیرو گونی با مجرب ترین نیروی های کاری