آقای بهروز نظارتی

  • تخصص : ساختمانی و عمران

  •  سن : 39

  • رشته تحصیلی : ساختمانی

  • میزان تحصیلات : سیکل

  • حداقل حقوق (تومان) : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09126192534

  • آدرس : تهران،چیتگر

سوابق کاری


۲۳ سالتوضیحات


اجرای نمای سیمانی رومی ابزار رابیذ کارز