خانم محبوبه مرادیان

  • تخصص : وکیل و کارشناس حقوقی

  •  سن : 35

  • رشته تحصیلی : حقوق خصوصی

  • میزان تحصیلات : کارشناس ارشد

  • حداقل حقوق (تومان) : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09129434843

  • آدرس : تهران،تهران،تهران نو

سوابق کاری


کار در زمینه های حقوقی و کیفریتوضیحات


پرونده از شما کار از ما .دفتر از ما سود به شما