آقای سید عامر موسوی

  • تخصص : نگهبان و انباردار

  •  سن : 50

  • رشته تحصیلی : علوم انسانی

  • میزان تحصیلات : سوم متوسطه

  • حداقل حقوق (تومان) : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09165782024

  • آدرس : البرز،کرج،خرمدشت

سوابق کاری


سه سال حراست شرکت نفت دوسال حراست شرکت کشتی سازی اروندانتوضیحات


نگهبانی شبانه روزی باشه بهتره