خانم سحر بشارت

  • تخصص : مهندس شیمی

  •  سن : 29

  • رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

  • میزان تحصیلات : کارشناسی

  • حداقل حقوق (تومان) : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09332685571

  • آدرس : خوزستان،آبادان

سوابق کاری


6 سال منشی و دستیار فیزیوتراپ