خانم عاطفه حسینی

  • تخصص : آموزش

  •  سن : 27

  • رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09178129985

  • آدرس : فارس،صدرا

سوابق کاری


دفتر بیمه ....توضیحات


....