آقای کمال شعبان

  • تخصص : کارگر ماهر

  •  سن : 42

  • رشته تحصیلی : برق صنعتی و ساختمانی و تابلوهای برق قدرت

  • میزان تحصیلات : دیپلم

  • حداقل حقوق (تومان) : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09190030461

  • آدرس : تهران،تهران،پیروزی

سوابق کاری


من حدودا 13سال در ارتش برقکار صنعتی و ساختمانی و تابلوهای برق قدرت و فرمان کار میکردم و حدودا پنج سال هم در شهرداری منطقه دو و سیزده بودم که آنجا همه تکنسین فنی بودم که آنجا همه کار از ریگلاژ دربهای پارکینگ و جک آرام بند و نصب تابلو قدرت و برقی ساختمانی و صنعتی انجام میدادم و حدودا دو سال هم در اداره برق سعادت آباد بودمتوضیحات


همیشه طوری کار کردم که هم خدا رازی باشه هم مشتری از طرفی مبلغی که میگیرم با رضایت کامل مشتری و با برکت برای هر دو ما باشد