خانم پروین کاظمی

  • تخصص : سرایداری و نظافت

  •  سن : 43

  • رشته تحصیلی :

  • میزان تحصیلات : سیکل

  • حداقل حقوق (تومان) : نامشخص

  • شماره تماس : 09137379382

  • آدرس : اصفهان،مبارکه

  • آدرس : اصفهان،اصفهان،شیخ صدوق جنوبی

سوابق کاری


تمیز کاری و امور منزل